Menu witryny

Start
Kontakt
Zarząd

Gościmy


Audit Lab - lata doświadczeń, najwyższa jakość

Audit Lab Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole,
Audit Lab Sp. z o.o.działa na rynku usług audytorskich. Swój potencjał czerpie z cennych, wieloletnich specjalistycznych doświadczeń założycieli Spółki, zdobywanych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Statutowym przedmiotem działalności Audit Lab Sp. z o.o. jest  badanie i przeglądy sprawozdań finansowych a także wykonywanie ekspertyz, opinii ekonomiczno-finansowych, świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa, zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Ważnym celem działalności Audit Lab Sp. z o.o. są usługi audytu zewnętrznego w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej.