Audit Lab Sp. z o.o. jest doświadczonym podmiotem w branży usług audytu i badania sprawozdań finansowych. Spółka istnieje od 2009 roku, świadczy usługi audytu i badania sprawozdań. Usługi dla naszych klientów są realizowane przez ekspertów posiadających stosowne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie. Współpracujemy z ekspertami posiadającymi uprawnienia biegłego rewidenta o wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych a także z osobami posiadającymi uprawnienia audytora wewnętrznego, certyfikowanego księgowego, doradcy podatkowego i radcy prawnego.

Nasza spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3584 (www.pibr.org.pl).