Usługi badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Kodeksem Etyki Dla Zawodowych Księgowych przyjętym przez IFAC. Więcej informacji na temat naszego doświadczenia znajdziecie Państwo w zakładce „Klienci”.