Dla naszych klientów wykonujemy:

  • audyty, kontrole, badania i monitoringi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  • audyty informatyczne;
  • badania planu przekształcenia.