Aprobata audytora

Spółka Audit Lab otrzymała kolejną aprobatę audytora udzieloną przez Krajowy Punkt Kontaktowy do realizacji audytu projektu współfinansowanego w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Realizacja audytów rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale.

Read More