Pracowite wakacje

Mimo zbliżających się wakacji audytorzy Audit Lab nie zwalniają tempa. W maju spółka podpisała dwuletnią umowę z jednostką Skarbu Państwa na przeprowadzenie 45 kontroli u partnerów projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach usługi weryfikowana będzie kwalifikowalność wydatków oraz poprawność sporządzonych raportów finansowych. Zespół audytorów przygotowuje się już do realizacji zamówienia – na…

Read More

Pracowity czas

Ku końcowi zbliża się drugi kwartał roku – dla spółki Audit Lab był to pracowity czas. Raporty z wykonanych audytów trafiły w ręce 4 Zamawiających – stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, województwa, przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz pozarządowej organizacji ekologicznej. W ramach wykonanych usług przeprowadzono audyty projektu dofinansowanego ze środków PFRON oraz 3 projektów dofinansowanych ze…

Read More

Bieżące realizacje

Obecnie audytorzy spółki Audit Lab są w trakcie realizacji kilku usług – audytu projektu LIFE+ i projektu POIR, badania sprawozdań z realizacji projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz POPT, a także oceny audytu wewnętrznego w jednej z jednostek wojskowych.

Read More