Naszym klientom oferujemy:

  • doradztwo podatkowe;
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości;
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej;
  • opracowywanie biznes-planów;
  • opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych;
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
  • wycena aktywów;
  • inne usługi doradcze wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości .