Pracowity początek roku

Styczeń i luty jest dla nas pracowity, głównie ze względu na realizacje kilku audytów projektów dofinansowanych w ramach programu PL-BY-UA oraz PL-RU, a także audytu trzech projektów realizowanych w ramach programu Horyzont2020. Nasi audytorzy nie zwalniają tempa, pozyskując cenne doświadczenie i wzmacniając swoje wysokie kompetencje.

Read More

Audyt projektów Life+

Zakończyliśmy audyt dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu Life+: „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, a także „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”, realizowanego przez Pieniński Park Narodowy. To kolejne udane realizacje, w których uczestniczyli nasi audytorzy.

Read More