Sektor publiczny

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Główny Urząd Statystyczny

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB

Instytut Lotnictwa

Instytut Nauk Geologicznych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Gdańska

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Województwo Podkarpackie

Województwo Mazowieckie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Pieniński Park Narodowy

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Wigierski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Nadleśnictwo Ruszów

Gmina Miejska Jarosław

Gmina Siechnice

Gmina Miasto Lębork

Gmina Oborniki Śląskie

Gmina Środa Śląska

Gmina Sobótka

Gmina Hanna

Gmina Lesko

Gmina Biszcza

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Gmina Brusy

Gmina Szczucin

Gmina Miejska Hrubieszów

Gmina Siechnice

Gmina Miasto Lębork

Gmina Kudowa – Zdrój

Gmina Jaworzyna Śląska

Firmy

Aludesign S. A. Gorzów Śląski

KOLB S.A. Kolonowskie

Tylko Piłka S.A.

BERENDOWICZ & KUBLIN S.A.

Wielton S.A

Polskamp Sp. z o. o.

Polskamp S. A.

Bank Spółdzielczy w Wręczycy Wielkiej

Bank Spółdzielczy w Praszce

NGO

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski „Nysa”

Regionalne Towarzystwo Rolno–Przemysłowe „Dolina Strugu”

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

Fundacja Karpacka- Polska

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” Suwałki

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI”

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Stowarzyszenie Ptaki Polskie