Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski „Nysa”

Regionalne Towarzystwo Rolno–Przemysłowe „Dolina Strugu”

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

Fundacja Karpacka- Polska

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI”

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Stowarzyszenie Ptaki Polskie