Współpraca z PISF

W ramach podpisanej umowy ramowej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, uzyskaliśmy kolejne zamówienie, którego przedmiotem jest sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej o raporcie złożonym przez producenta Telemark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (projekt pt. „Krakowskie potwory”), będącego beneficjentem wsparcia finansowego przyznanego przez PISF.

Read More

Pracowity początek roku

W Nowy Rok wchodzimy z przytupem – styczeń zapowiada się bardzo pracowicie. Nasza spółka przeprowadza obecnie badanie raportu finansowego producenta filmowego, realizowane na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, poza tym jesteśmy w trakcie oceny kilku sprawozdań finansowych z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Read More

Usługi biegłego rewidenta

Audit Lab Sp. z o. o. świadczy usługi biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdań z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a także ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W naszym dorobku mamy już kilkadziesiąt raportów zatwierdzonych przez Instytucje Finansujące.

Read More

Audyty na zlecenie ABW

Spółka Audit Lab przeprowadza dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego audyty Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Realizacja potrwa do lipca 2024 r.

Read More

Pracowite wakacje

Mimo zbliżających się wakacji audytorzy Audit Lab nie zwalniają tempa. W maju spółka podpisała dwuletnią umowę z jednostką Skarbu Państwa na przeprowadzenie 45 kontroli u partnerów projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach usługi weryfikowana będzie kwalifikowalność wydatków oraz poprawność sporządzonych raportów finansowych. Zespół audytorów przygotowuje się już do realizacji zamówienia – na…

Read More