Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Główny Urząd Statystyczny

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB

Instytut Lotnictwa

Instytut Nauk Geologicznych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Gdańska

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Województwo Mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Pieniński Park Narodowy

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Wigierski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy