Audyt

Dla naszych klientów wykonujemy:

 • audyty, kontrole, badania i monitoringi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
 • audyty informatyczne;
 • badania planu przekształcenia.

 

Badanie sprawozdań finansowych

Usługi badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Kodeksem Etyki Dla Zawodowych Księgowych przyjętym przez IFAC. Więcej informacji na temat naszego doświadczenia znajdziecie Państwo w zakładce „Klienci”.

Usługi doradcze

Naszym klientom oferujemy:

 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości;
 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej;
 • opracowywanie biznes-planów;
 • opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
 • wycena aktywów;
 • inne usługi doradcze wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości .