Usługi badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Kodeksem Etyki Dla Zawodowych Księgowych przyjętym przez IFAC.