Ku końcowi zbliża się drugi kwartał roku – dla spółki Audit Lab był to pracowity czas. Raporty z wykonanych audytów trafiły w ręce 4 Zamawiających – stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, województwa, przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz pozarządowej organizacji ekologicznej. W ramach wykonanych usług przeprowadzono audyty projektu dofinansowanego ze środków PFRON oraz 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – w ramach programów LIFE+ oraz Horyzont 2020.