Aprobata audytora

Spółka Audit Lab otrzymała kolejną aprobatę audytora udzieloną przez Krajowy Punkt Kontaktowy do realizacji audytu projektu współfinansowanego w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Realizacja audytów rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale.

Read More

Projekt Life

Końcówka pierwszego półrocza upłynęła nam pracowicie. Zrealizowaliśmy wiele badań sprawozdań finansowych oraz audytów projektów, w tym jeden z większych projektów Life realizowany przez 62 partnerów w Województwie Małopolskim.

Read More