W lipcu br. zakończyliśmy audyt kolejnego już projektu finansowanego z Unii Europejskiej dla Głównego Urzędu Statystycznego.