Audyt Najwyższej Izby Kontroli

W maju rozpoczęliśmy audyt finansowy Najwyższej Izby Kontroli za lata 2020 – 2022. Audyt obejmuje działalność centrali oraz delegatur NIK w całym kraju, z rocznym budżetem przekraczającym 300 mln PLN. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i kompetencje naszych audytorów przyczynią się do wzmocnienia efektywności działania tej – jednej z najważniejszych w polskim porządku konstytucyjnym – Instytucji.

Read More

Audyt dla Instytutu Lotnictwa

Na wiosnę nie zwalniamy tempa – aktualnie realizujemy audyt finansowy kosztów w czterech projektach realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, dla którego zrealizowaliśmy w marcu także audyt projektu finansowanego w ramach Programu Horyzont. Wartość audytowanych środków to blisko 3 mln PLN.  Mocno doceniamy długoletnią współpracę z jednostką, która tworzy technologię przyszłości dla lotnictwa…

Read More

Współpraca z PISF

W ramach podpisanej umowy ramowej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, uzyskaliśmy kolejne zamówienie, którego przedmiotem jest sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej o raporcie złożonym przez producenta Telemark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (projekt pt. „Krakowskie potwory”), będącego beneficjentem wsparcia finansowego przyznanego przez PISF.

Read More

Pracowity początek roku

W Nowy Rok wchodzimy z przytupem – styczeń zapowiada się bardzo pracowicie. Nasza spółka przeprowadza obecnie badanie raportu finansowego producenta filmowego, realizowane na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, poza tym jesteśmy w trakcie oceny kilku sprawozdań finansowych z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Read More

Usługi biegłego rewidenta

Audit Lab Sp. z o. o. świadczy usługi biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdań z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a także ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W naszym dorobku mamy już kilkadziesiąt raportów zatwierdzonych przez Instytucje Finansujące.

Read More

Audyty na zlecenie ABW

Spółka Audit Lab przeprowadza dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego audyty Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Realizacja potrwa do lipca 2024 r.

Read More

Bieżące realizacje

Obecnie audytorzy spółki Audit Lab są w trakcie realizacji kilku usług – audytu projektu LIFE+ i projektu POIR, badania sprawozdań z realizacji projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz POPT, a także oceny audytu wewnętrznego w jednej z jednostek wojskowych.

Read More