Nasi audytorzy przeprowadzają audyt finansowy projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.