Spółka Audit Lab została wybrana na audytora projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.