Współpraca z PISF

W ramach podpisanej umowy ramowej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, uzyskaliśmy kolejne zamówienie, którego przedmiotem jest sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej o raporcie złożonym przez producenta Telemark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (projekt pt. „Krakowskie potwory”), będącego beneficjentem wsparcia finansowego przyznanego przez PISF.

Read More

Pracowity początek roku

W Nowy Rok wchodzimy z przytupem – styczeń zapowiada się bardzo pracowicie. Nasza spółka przeprowadza obecnie badanie raportu finansowego producenta filmowego, realizowane na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, poza tym jesteśmy w trakcie oceny kilku sprawozdań finansowych z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Read More