Audyty, audyty

Pierwszy kwartał 2019 roku upłynął pracowicie, przeprowadziliśmy dla naszych klientów kilka audytów projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW w ramach Programu LIFE, a także zadań realizowanych przy udziale środków PFRON.

Read More

Projekt Life

Końcówka pierwszego półrocza upłynęła nam pracowicie. Zrealizowaliśmy wiele badań sprawozdań finansowych oraz audytów projektów, w tym jeden z większych projektów Life realizowany przez 62 partnerów w Województwie Małopolskim.

Read More

BSF

W czerwcu br. zakończyliśmy badanie sprawozdań finansowych dwóch dużych spółek z województwa mazowieckiego. Badanie sprawozdań finansowych jest ważnym obszarem działalności Spółki.

Read More