Audyt Najwyższej Izby Kontroli

W maju rozpoczęliśmy audyt finansowy Najwyższej Izby Kontroli za lata 2020 – 2022. Audyt obejmuje działalność centrali oraz delegatur NIK w całym kraju, z rocznym budżetem przekraczającym 300 mln PLN. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i kompetencje naszych audytorów przyczynią się do wzmocnienia efektywności działania tej – jednej z najważniejszych w polskim porządku konstytucyjnym – Instytucji.

Read More